Doop

4. Doop als beeld van opnieuw geboren worden

Als de wind

De oude schepping is uit vlees geboren.
Er is sprake van bloed, van de wil van het vlees, de wil van een man, dus van een natuurlijke afstamming.
Bij het opnieuw geboren wordt gezegd:
Zij zijn niet op een natuurlijke manier geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God (Johannes 1:13).
Dit is dus een zaak van Gods wil.

Nikodemus kent deze geestelijke wereld niet, zoals ook veel mensen in onze tijd niets begrijpen van het deel hebben aan de hemelse roeping (zie Hebreeën 3:1).
Voor deze Jood, die een natuurlijke afstammeling van Abraham is, betekent opnieuw geboren worden voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden (zie Johannes 3:4), dus opnieuw langs de natuurlijke weg.
Maar de nieuwe schepping is niet zichtbaar voor aardse ogen.
Zij is als de wind:
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is
(Johannes 3:8).
De nieuwe schepping is als de oorsprong van de wind: zij ontstaat op een verborgen manier in de innerlijke mens.

Door het getuigenis van deze nieuwe mens hoor je het geluid van zijn vernieuwde geest.
Je weet zijn richting en ervaart zijn kracht, zoals bij de wind.
Maar je weet niet waar deze heengaat, zoals er ook staat:
… wij zijn nu al zonen van God.
Wat we zúllen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is
(zie 1 Johannes 3:2).
Hoe precies en wanneer we dit doel zullen bereiken is nog niet helemaal bekendgemaakt door God.
Wél dat we dit doel zúllen bereiken!

Wanneer na het opnieuw geboren worden de geest levend wordt, wordt ook de ziel gezuiverd en krijgt ook deze nieuw leven.
De mens krijgt een nieuw hart.
Het zieleleven is het onzichtbare, natuurlijke leven.
Hierbij hoort het hart als beeld van het gevoelsleven: liefde en haat, blijdschap en verdriet en verder de wil, het verstand en het verlangen.
De ziel wordt gezuiverd omdat het offer van Jezus de (zonde)schuld (en dus het schuldgevoel) wegneemt en daardoor wordt de innerlijke mens vernieuwd.
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven (Ezechiël 36:26).

Door de menselijke geest die nu met God verbonden is, komt het nieuwe leven ook in de ziel.
De zondeschuld is weggedaan en de mens kan nu beginnen zich schatten in de hemel te verzamelen (zie Matteüs 6:20), die bestaan uit het steeds meer gelijkvormig worden aan Jezus Christus.
Zó laten in de zichtbare wereld de opnieuw geboren mensen zien dat ze veranderde mensen zijn.
Zij tonen dit door het doen van en het leven vanuit rechtvaardigheid.

U weet dat Hij rechtvaardig is en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.
Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem.
Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren
en
… ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.
En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof
(zie 1 Johannes 2:29, 3:9 en 5:4).