Doop

4. Doop als beeld van opnieuw geboren worden

Een nieuwe weg

In Johannes 3:1 en 2 lezen we dat Nikodemus, een geestelijk leider van de Joden, ‘s nachts een gesprek met Jezus heeft.
Volgens deze rabbijn wordt algemeen erkend dat Hij een Goddelijke opdracht heeft.
Wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht.
Tekenen en wonderen vinden hun oorsprong niet in de zichtbare, maar in de geestelijke wereld.
Wanneer zij gelovigen vergezellen, is dit een bewijs dat het koninkrijk van God gekomen is.
Bij het optreden van Jezus wordt de weg naar dit koninkrijk geopend: de krachten van de toekomstige eeuw - van de nieuwe schepping - worden openbaar.

Wie deze weg met Jezus wil gaan, zal een burger van het koninkrijk van God moeten worden.

Het nieuwe verbond sluit nergens bij het oude verbond aan.
Net zo min als de hemel in het verlengde van de aarde ligt, is het nieuwe verbond een voortzetting van het oude.
Als de bezoekers van de synagoge Jezus in Kapernaüm zien optreden, zijn ze zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeggen:
Wat is dit allemaal?
Een nieuwe leer met groot gezag!
Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij gehoorzaamd!
(zie Marcus 1:27).

In het bekendmaken van dit onzichtbare koninkrijk van God ligt de oplossing van iedere menselijke nood: zijn eeuwige redding, zijn loskomen van de duisternis (de demonen) en zijn volledige herstel van geest, ziel en lichaam.
Voor alle mensen die nog bij het oude verbond blijven geldt:
Kijk, spotters, sta verbaasd en ga te gronde, want Ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld (Handelingen 13:41).

Wie Jezus wil volgen, moet radicaal de oude weg, de oude manier van denken en leven loslaten.
Hij moet de gebaande weg nemen, die heilige weg genaamd wordt, dat is die in de onzichtbare wereld (zie Jesaja 35:8).
Het oude verbond is alleen maar een voorafbeelding van de toekomstige dingen die het nieuwe verbond vormen!

Jezus wijst Nikodemus op dit volkomen nieuwe, op deze hemelse weg, met de woorden: Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien (Johannes 3:3).