Doop

8. Doop als vraag om zuiver geweten

Vraag om een zuiver geweten

Een zuiver geweten houdt in dat je zonder besef van schuld bent.
Hebreeën 10:22 zegt:
… laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons (geestelijk) lichaam met zuiver water (het woord van God) is gewassen.
Als nieuwe schepping weet je dat Jezus voor je zondeschuld is gestorven, dat je in een nieuw leven opstaat en bevrijd bent (geworden) van inwonende demonen die je geest machteloos maken.
Jij, als dopeling hebt dan een zuiver geweten, want je bevrijding heeft plaatsgevonden vóór de doop in water.
Als het goed is …

Het eerste wat je na je doop doet, is weer contact zoeken met God.
Je vraagt aan God om zijn geest aan jou te geven.
Net als bij Jezus gebeurde.
Het is een verzoek om kracht en liefde, door het werk van Gods heilige geest in je.

Baby’s hebben geen goed of kwaad geweten.
Zoals ze geen verschil kennen tussen hun rechter- of linkerhand, zo kennen zij ook geen onderscheid tussen goed en kwaad.
Ze zijn helemaal afhankelijk van hun ouders die hen moeten leiden en heiligen, dat wil zeggen: beschermen tegen het kwaad.
De ouders staan in het natuurlijke en geestelijke leven voor hun kinderen in de bres.
Baby’s kunnen zelf niet bidden.
Ze hebben nog niet het vermogen hun geest op iets of iemand te richten en evenals de mannen in Efeze weten zij zelfs niet dat er een heilige geest is; zij weten namelijk nog helemaal niets.
Hun besprenkeling heeft dan ook geen enkele betekenis in het koninkrijk van God.

Mét de vraag om een zuiver geweten is ook de doop in de geest van God uit het religieuze denken van veel mensen verdwenen.
En met het ‘afschaffen’ van deze geestesdoop zijn ook de geestelijke begaafdheden verdwenen.
Er wordt niet meer over gesproken en in onderwezen en al deze dingen zijn bij het kerkelijke publiek zo goed als onbekend.
Gelovigen, die zeggen Jezus te willen volgen, zullen ook wat dit betreft in de voetsporen van hun Heer moeten gaan.
Ze missen nu wel heel veel …!

Door de kracht van Gods heilige geest kun je de mogelijkheden die jou hierdoor geboden worden, beleven.
De doop in deze geest opent de weg dat jij, als mens die met God leeft, volmaakt kunt worden en tot alle goed werk volledig wordt toegerust (zie 2 Timoteüs 3:17 NBG).
Ook wat de doop als vraag om een zuiver geweten betreft, heeft de Heer ons een voorbeeld nagelaten.
We zijn erg blij dat in deze tijd zoveel mensen Hem willen volgen in de bijbelse doop door onderdompeling met zijn diepe en rijke betekenis.
En ook dat zij daarna het geschenk van de heilige geest van God in ontvangst willen nemen.