Doop

10. Doop in vuur

Onzichtbare doop

In de voorgaande hoofdstukken zien wij dat er in de Bijbel gesproken wordt over:

 1. De doop in water.
  Bij zijn waterdoop legt de gelovige een verklaring af van wat met hem in de onzichtbare wereld gebeurd is.
  Het is een uitbeelding van het opnieuw geboren worden, de besnijdenis van zijn hart, de begrafenis van de oude en het opstaan van de nieuwe mens.
 2. De doop in Gods heilige geest.
  Dit is een ervaring in de onzichtbare wereld waarbij de gelovige kracht uit de hemel krijgt (zie Lucas 24:49).
  Jezus zegt: Maar wanneer de heilige geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen (zie Handelingen 1:8).
 3. De doop in het lichaam van Christus.
  In 1 Korintiërs 12:13 staat: Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één geest doordrenkt …
  Nadat hij opnieuw geboren is, wordt de mens door de doop in de heilige geest van God onderdeel van of ingevoegd in het geestelijke lichaam van Christus, de gemeente.
  Hij wordt dan een levende steen in de geestelijke tempel van God (zie 1 Petrus 2:5).

Doordat wij opnieuw geboren zijn, worden wij een burger van het nieuwe Jeruzalem.
De apostel Petrus raadt zijn geestelijke broers en zussen vanuit deze positie aan:
En laat jullie ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel (zie voorgaande tekst).

Als vierde punt willen we nu de doop in vuur behandelen.
Wanneer Johannes de Doper, als hij zijn toespraken houdt voor de massa, zijn bediening met die van Jezus vergelijkt, laat hij het verschil zien met de volgende woorden:
Ik doop jullie in water als teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt Iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor Hem te dragen.
Hij zal jullie dopen in de heilige geest en in vuur …
(Matteüs 3:11).