Doop

12. Geen bijbelse grond voor de ‘kinderdoop’

Dopen met is een visiegebaseerde vertaling

Een (Bijbel-)vertaling moet uiteraard zo objectief mogelijk zijn om eigen meningen en dwalingen uit te sluiten.
Bij de vertaling ‘dopen met’, zoals die in veel Bijbelvertalingen wordt toegepast, gaat men (klaarblijkelijk) uit van ‘besprenkelen met’ water.
Als men bij dopen wél het voorzetsel ‘in’ zou plaatsen, zou daarmee deze kinder- of babybesprenkeling immers geen basis meer hebben!

Er zijn indirecte teksten die een onderdompelen in water aangeven, zoals wanneer Jezus na zijn doop uit het water van de Jordaan opstijgt, Hij er dus eerst in geweest moet zijn.
Verdere indirecte teksten zijn bijvoorbeeld: Matteüs 3:16, Handelingen 8:38 en 10:47.

Dopen in:
In de volgende teksten plaatst bijvoorbeeld de HSV (terecht) het voorzetsel ‘in’ bij het werkwoord dopen:
Exodus 12:22, Leviticus 4:6 en 17, 9:9, 14:6, 16 en 51, Numeri 19:18, Ruth 2:14, 1 Samuël 14:27, Matteüs 3:6, 26:23, Marcus 1:5 en 9, 14:20, Lucas 16:24, Johannes 13:26, Romeinen 6:3, 1 Korintiërs 10:2, Galaten 3:27 en Openbaring 19:13.

Dopen met:
In de volgende teksten plaatst bijvoorbeeld de HSV (ten onrechte, maar ook onverklaarbaar) het voorzetsel ‘met’ bij het werkwoord dopen.
Dit dus in tegenstelling tot de bovenstaande teksten.
Matteüs 3:11 (Grieks: en), Marcus 1:8 (Grieks: en), Lucas 3:16, Johannes 1:26 (Grieks: en), 31(Grieks: en)en 33 (Grieks: en) Handelingen 1:5, 11:16 (Grieks: en) en bij de andere verzen staat baptizo, wat onderdompelen (in) betekent.

Het Griekse ‘en’ betekent in het algemeen gewoon ‘in’, in elk geval wordt het nergens anders vertaald door ‘met’, tenzij dit in een aantal gevallen nodig is om een juiste vertaling te verkrijgen.

Ook in normaal Nederlands wordt altijd het voorzetsel ‘in’ gebruikt bij het werkwoord dopen.
Voorbeelden: de schilder doopt zijn kwast in de verf, ik doop mijn pen in de inkt, ik doop mijn vinger in water, enzovoort.
Zeggen we ooit wel eens dat we een voorwerp met een vloeistof dopen?
De vraag stellen is haar beantwoorden.