Doop

12. Geen bijbelse grond voor de ‘kinderdoop’

Stel niet uit

Het verschil tussen een vals bankbiljet en een echt blijkt het duidelijkst wanneer wij ze naast elkaar leggen en detail voor detail vergelijken.
Als we dit doen met de ‘kinderdoop’ zonder geloof van de ‘dopeling’ door besprenkeling met water en met de bijbelse doop vanuit geloof door onderdompeling in water, vallen de verschillen direct op.
De laatste handeling heeft een diepe, geestelijke betekenis en is geen verzinsel van mensen, maar een opdracht van de Heer zelf.
Jezus zelf zegt dat wij alle volken tot zijn leerlingen moeten maken door hen te dopen en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Hij ons opgedragen heeft (zie Matteüs 28:19 en 20 ged.).

Zoals het de opdracht is van Johannes de Doper om te dopen, zo zendt de Heer ook nu zijn medewerkers uit om hen, die zijn onderwijs accepteren, te dopen.
Deze bijbelse doop is zo belangrijk en waardevol dat satan en met hem de door hem geïnspireerde natuurlijk gerichte religieuze mens, zich tegen deze Goddelijke instelling het felst verzet.

Als je in gehoorzaamheid de weg van God wilt gaan, zul je tegenstand krijgen van kennissen, kerk, ouders, kinderen, man of vrouw en broers en zussen.
Je zult moeten kiezen zoals Noach, de heraut van de rechtvaardigheid (zie 2 Petrus 2:5).
Hij staat in zijn eentje tegenover de hele mensheid die hem ongetwijfeld voor gek verklaard zal hebben!
Wie bouwt er zomaar een boot op het droge?

Broer of zus, wat is de oorzaak of de reden dat jij je nog niet op bijbelse wijze hebt laten dopen?
De kinderbesprenkeling is geen doop.
Wat aarzel je dan nog?
Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept
(Handelingen 22:16).
Geef niet toe aan wat mensen zeggen en willen, maar ga de weg die God (jou) zelf aangeeft!