Doop

Tot slot

Het is zo eenvoudig: dopen betekent ‘gewoon’ onderdompelen van een voorwerp in een vloeistof.
Zogenaamde ‘godgeleerden’ hebben een totaal onbegrijpelijke karikatuur gemaakt van de niet voor een andere uitleg vatbare bijbelse doophandeling.
Wat zij bedacht (…) hebben is dan ook niet uit God, maar uit mensen, ja zelfs geïnspireerd door religieuze demonen.
Bij het lezen van de relevante teksten in het nieuwe testament kan op geen enkele manier de conclusie getrokken worden dat de besprenkeling van zuigelingen of kleine kinderen ook maar enige vorm van dopen zou kunnen voorstellen.
Alles wijst wat dit betreft op onderdompeling van volwassenen in (een ruime hoeveelheid) water.

In het bovenstaande is ook in ruime mate aangetoond wat de betekenis van de doop is.
Aan wie oprecht is en dit alles goed op zich heeft laten inwerken en Jezus (ook hierin) wil volgen, kan dan ook de vraag gesteld worden:

Waarom wacht je nog?
Sta op, laat je dopen en je zondeschuld wegwassen, waarbij je een beroep doet op de macht van Jezus Christus
(zie Handelingen 22:16).