Erfzonde

8. Teksten uit het nieuwe testament over erfzonde

Matteüs 15:10-20

Jezus zegt in Matteüs 15:19-20:
Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.
Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.

Het gaat in de perikoop van Matteüs 15:10-20 over wat de mens onrein máákt of waardoor hij onrein wórdt.
Hij ís dus niet onrein, maar hij wórdt het!
Onrein of geestelijk vuil wordt men niet door uiterlijke dingen, zoals het eten van bepaald voedsel of het eten met ongewassen handen.
Onreinheid ontstaat in het hart, dus in het gedachteleven, door verkeerde gedachten toe te laten en hierop door te borduren of deze te koesteren.
De gedachten groeien dan uit tot wetteloze daden.
Jakobus 1:15:
Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.
Deze slechte gedachten komen in het innerlijk van de mens door de inspiraties of de bevruchting door demonen.

Hier wordt niet gesproken over een zondige natuur, zoals veel mensen misschien wel denken.
De mens die zijn gedachten door de geest van God laat inspireren, is rein en zuiver door het woord van God dat naar hem toekomt en dat zijn hart vult.
Dan is er geen plaats meer voor slechte gedachten.
Zogenaamde orthodoxe uitleggers, die geen inzicht hebben in de geestelijke wereld, zeggen dat wij gedachten niet kunnen voorkómen, maar dat we die moeten onderdrukken om ze krachteloos te maken.
Maar bij deze methode blijft de goedwillende mens altijd onder pressie staan, want de door demonen geïnspireerde gedachten zullen steeds opnieuw de kop opsteken.
Beter is het, zoals de apostel aangeeft, dat we tegenstand bieden aan de inspirerende demonen, om deze zo buiten ons gedachteleven te houden.

De christen kan ook de onreine demonen die in hem zijn, uitdrijven of ze bij hem laten uitdrijven in de autoriteit van Jezus Christus.
Zo wordt zijn denken niet meer vervuild en als hij dat doet, is hij een vrij mens en hoeft hij het slechte niet meer te bedenken of te doen.