Erfzonde

Toelichting

Deze studie over het onderwerp ‘erfzonde, erfsmet en zondige natuur van de mens’ is een (met name taalkundige) bewerking van het boekje Erfzonde of duivelswerk? van J.E. van den Brink.
Voor nadere informatie over de schrijver, het originele boekje en overige ondersteunende studies zie de site Rhemaprint.

De originele uitgave is met name op de volgende punten aangepast:

  1. voor de Bijbelteksten is voornamelijk gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV);
  2. de tekst van de toelichting is gemoderniseerd en ook zo leesbaar mogelijk gehouden wat betreft stijl en woordgebruik;
  3. de lay-out is aangepast voor het lezen op alle soorten beeldscherm, vandaar korte zinnen en meer ruimten tussen tekstgedeelten;
  4. inhoudelijk is de tekst hier en daar vernieuwd, zonder de oorspronkelijke opzet als geheel aan te tasten
  5. er zijn in de tekst diverse links geplaatst waardoor u snel meer informatie kunt vinden op een van de ‘satelliet’-sites.

Het boekje is hierdoor ongetwijfeld meer toegankelijk geworden.