Geest van God

De naam ‘christen’ is niet zomaar een naam, maar het is de beschrijving van mensen die vervuld zijn en dit steeds meer worden met de geest van God.
Alleen hierdoor kunnen zij Gods liefde en de gaven van Gods geest in zichzelf en bij anderen ontwikkelen.
Deze beide aspecten worden hier duidelijk beschreven, ook en vooral tegen de achtergrond van het plan van God met de mens als geheel.

Inhoud