Geest van God

11. Alternatieve geest

Hemelse vorsten van de duisternis

Dit zijn kwalificaties, omschrijvingen van de demonen, de machten van de duisternis, de duivelse geesten.
We kunnen wel doen alsof ze niet bestaan, misschien uit angst om ermee te maken te krijgen …?
De Bijbel spreekt heel duidelijk over de veelheid aan demonen – natuurlijk niet zomaar, maar om onze ogen te openen voor het werk van satan rondom ons en in de hele wereld.
Vanuit de geestelijke wereld doen deze machten hun werk.

De hele ontwikkeling van onze tijd (trouwens: van alle tijden, maar vooral nu!) wordt gestuurd en geïnspireerd door wat zich in de geestelijke wereld afspeelt.
Daar zijn drie ‘rijken’ of beter: machtsgebieden.
het koninkrijk van God, dat bestaat uit liefde, vrede, blijdschap en kracht;
het rijk van satan, dat bestaat uit de absolute tegenpolen daarvan;
het rijk van de dood of ook wel genoemd het dodenrijk.
De dood wordt ook de laatste vijand genoemd (zie 1 Korintiërs 15:26).

Er is in ‘strategie’ tussen deze geestelijke rijken een groot verschil:
God biedt zijn goede gaven aan de mens aan, die daar vrijwillig op kan reageren.
Satan dringt zijn slechte gaven aan de mens op, of deze nou wil of niet.
De dood legt zijn claim op alle mensen die niet met de levende God verbonden zijn.
Wie niet verbonden is met God, is nu al geestelijk dood.

Wat betreft ons leven gaat het dus eigenlijk maar om twee zaken:
Of wij zijn onder de (liefdevolle) heerschappij van God.
Dit is, zoals gezegd, een vrijwillige keus.
Wil je vóór God zijn, wil je tegen God zijn?
Richt je je in jouw leven op God of doe je dat niet?
Het hangt dus van jezelf af.

Of wij staan onder de invloedssfeer van satan, waar altijd de geestelijke dood op volgt.
Hierbij gaat het niet altijd om een bewuste keus uit vrije wil, maar er is wel altijd sprake van overheersing, van forceren, van een geraffineerd manipuleren.
Wie niet vrijwillig onder de heerschappij van God wil staan, staat (daardoor automatisch) onder de invloed van satan.
De mate waarin kan per persoon en per situatie uiteraard verschillen.

God dwingt niemand.

Satan ‘kraakt’ elk levenshuis dat hij kan vinden (zie ook bovenstaande teksten over de demon die terugkeert naar ‘zijn’ huis – Matteüs 12:43-45).

Daarom, wees krachtig in de Heer, of zoals er ook staat: zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel (Efeziërs 6:11).
Dat kun je alleen maar doen door vervuld te worden met Gods heilige geest, door uitwerking te geven aan zijn gaven en vrucht.

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest!
Word vervuld met de geest van God …!