Geest van God

2. De heilige geest

Dynamische kracht

Deze dynamische kracht is door God beloofd voor de herstelperiode waarin zijn plan tot voltooiing zal komen.
In deze periode leven wij nú.
In Joël 3:1 staat hierover:
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien.

In Hebreeën 2:4 wordt hier ook naar verwezen:
Ook God zelf getuigde daarvan door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten en door de gaven van de heilige geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.
Nog veel meer Bijbelgedeelten gaan hierover; daarover straks meer.

We zullen zien hoe God de vervulling van wat Hij beloofd heeft, voltrekt en hoe Hij wil dat deze veelzijdige en diep inwerkende manifestatie van zijn geest het meest wezenlijke onderdeel van ons leven wordt.
De Bijbel staat vol met beloften van God.
God is een overvloedige God.
Zijn liefde is overweldigend!
Paulus zegt dat hij ernaar verlangt dat wij zullen zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht (= de heilige geest) is voor ons die geloven (zie Efeziërs 1:19).
We hebben hier (misschien) nauwelijks enige notie van!

Maar we hebben van God inderdaad kostbare en rijke beloften gekregen.
2 Petrus 1:4:
Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat jullie zouden ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte en opdat jullie deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur.
Dat is wel iets anders dan het hebben van een zondige natuur, zoals door sommige ‘godgeleerden’ wordt beweerd!

Veel beloften

Er wordt gezegd dat in de Bijbel duizenden beloften staan!
Grandioos!
Wel, onthoud dit:
In Hem worden alle beloften van God ingelost en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer (2 Korintiërs 1:20).
In Hem, dat wil zeggen: door middel van zijn lichaam hier op aarde en in de geestelijke wereld, de gemeente van Jezus Christus.
We kunnen ‘amen’ zeggen omdat alle beloften van God hun voltooiing vinden in en door deze gemeente die bestaat uit zonen van God.
In dit hoofdstuk willen we de nadruk leggen op een van die beloften – een heel speciale belofte: de belofte van de heilige geest.

Het is Gods verlangen dat we hiermee ‘aan het werk’ gaan en zo uit ons leven hier op aarde een zo hoog mogelijk geestelijk rendement halen.
Dit is van belang voor het eeuwige leven met God, zowel van onszelf als dat van onze naasten!
We kunnen hiermee werken aan onze eeuwige, geestelijke statuur.