Geest van God

1. Het plan van God

Gelijk(vormig) aan Jezus

Het zal ieder duidelijk zijn dat er een ‘diepe werking’ van God voor nodig is om ons om te vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus.
Zonder de steeds verdergaande vervulling met de heilige geest van God gaat dit niet!
Door de doop in deze geest krijgen we geestelijke kracht en worden we toegerust voor onze taak.
Let hierbij op de woorden van de Heer Jezus zelf, zoals staat in Johannes 17:18-23:
Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven.
Laat hen allen één zijn, Vader.
Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.
Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij:
Ik in hen en U in Mij.
Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.

Wij worden gezonden zoals Jezus.
Hij ontvangt, na zijn doop in water, ook de heilige geest.
Zie onder andere Matteüs 3:16 en ook de andere evangeliën:
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de geest van God als een duif op Hem neerdaalde.
Als Híj deze weg gaat ‘om Gods gerechtigheid te vervullen’ (zie Matteüs 3:15), dan zullen wij, om Hem gelijk(vormig) te worden, ook deze weg moeten gaan.
Ben jij gedoopt in water en gedoopt in de heilige geest?
God wil dat we tot eenheid met Jezus komen.
Deze eenheid wordt mogelijk gemaakt door het ontvangen van Gods geest (zie hiervoor onder andere Johannes 14:20, 23b en 26).
De eenheid met Hem brengt ons volmaaktheid.
Het is heel duidelijk dat deze volmaaktheid niet uit óns is, niet een prestatie van ónze kant.
Het is een daad van Gód, door Jezus Christus.
Wil jij God toestaan deze daad aan jou te voltrekken?