Geest van God

1. Het plan van God

Vernieuwd worden in je manier van denken

Wil je gaan luisteren naar wat God te zeggen heeft?
Dat valt niet voor iedereen altijd mee.
Er zijn zoveel stemmen die luid schreeuwen om onze aandacht.
De stem van de wereld om ons heen, van de grote leugenaar, van de wetenschap die twijfel zaait, van allerlei ideologieën en filosofieën, van verkeerde verlangens en noem maar op.

Maar God heeft ons zijn plan, zijn doel met ons in deze tijd duidelijk bekendgemaakt.
Van Jezus kunnen we leren hoe we inzicht kunnen krijgen in de geestelijke werkelijkheid, want daardoor wordt ons leven voornamelijk bepaald.
In Jesaja 50:4 kunnen we over Jezus de volgende profetie lezen:
God, de Heer, gaf Mij een vaardige tong, waarmee Ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

Zelf zegt Jezus over zijn leerproces in Johannes 8:28:
… en dat Ik niets uit Mijzelf doe, maar over deze dingen spreek, zoals de Vader het Mij geleerd heeft.

Het verwerven van het leven met God gaat niet vanzelf.
Je ‘moet’ je hiervoor, net als Jezus heeft gedaan, verdiepen in de gedachten van God over jou en over de mensheid.
Over jouw positie en taak in het grootse plan van God.
Over de kracht, de wijsheid en de liefde die Hij aan jou wil geven.

Je ‘moet’ wat je leert, uitwerken in je leven, zodat het vrucht draagt.
‘Moeten’ in de zin van: het is nodig, het gaat niet anders.
Niets in ons leven gaat vanzelf!
Dit wil de evolutietheorie ons trouwens wél wijsmaken!
Om een diploma te krijgen ‘moet’ je wél een opleiding volgen!

We zullen vernieuwd worden in onze manier van denken, onze gerichtheid, zoals Romeinen 12:2 aangeeft:
Jullie moeten jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door jullie gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van je wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Niet alles wat God ons wil doen weten zal ons vanuit het menselijke, natuurlijke denken als vanzelfsprekend voorkomen.
Daarom stellen wij ons hart, onze innerlijke of geestelijke mens aan Hem ter beschikking en laten we zo ons geloof steeds sterker worden.
De twijfel zal dan verdwijnen!