Geest van God

10. Hindernissen

Hindernissen bij de doop in Gods geest

In de praktijk van het gemeentewerk blijkt dat er soms stagnaties zijn in de doorwerking van de heilige geest.
Ook na langere tijd blijken (de) uitingen soms niet (goed) te functioneren.
Moeten we dit accepteren als een ‘uitzondering voor mij’?
Misschien wil God dan wel dat het voor mij niet zo moet zijn?
We moeten proberen de remmende factoren op te sporen, zodat de blokkades kunnen worden verwijderd.
Daarbij willen we uitgaan van de openbaring die God hierover geeft.
Hieronder staan een drietal van de belangrijkste hindernissen die in de gemeentepraktijk de oorzaak kunnen zijn van het niet (goed) functioneren van de gaven van Gods geest:

demonische bruggenhoofden;
zonden;
onkunde.