Geest van God

10. Hindernissen

Onkunde over de geest van God

Ja, het moet helaas gezegd.
Na bijna tweeduizend jaar ‘christendom’ is er nog altijd een verregaande onkunde, speciaal wat betreft de aspecten van Gods heilige geest en zijn manifestaties, zijn openbaringen.
We erkennen de werkingen van satan in occulte zaken als iets vanzelfsprekends.
Veel mensen ontkennen helaas zo vaak de werkingen van God in de veelheid aan openbaringen van zijn geest.
In de praktijk zijn er een aantal struikelblokken die het ontvangen van zijn geest tegenhouden.

Misschien kun je hier eens over nadenken:
In de eerste plaats: onkunde over de doop in Gods geest en het opnieuw geboren worden (wedergeboorte).
Er zijn mensen die beweren dat de doop in de heilige geest eigenlijk hetzelfde is als het opnieuw geboren worden.
In het boek Handelingen zien we een paar situaties waaruit blijkt dat de doop in de geest van God ontvangen wordt, direct nadat de toehoorders Jezus hebben aangenomen door het geloof.
Ook in Efeziërs 1:13:
In Hem hebben ook jullie de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van jullie redding, in Hem zijn jullie, door je geloof, gemerkt met het stempel van de heilige geest die ons beloofd is …
Eerst geloof in Jezus, daarná de doop in de heilige geest!

In de tweede plaats: onkunde over de manier waarop de gave van het bidden in geestelijke talen werkt.
Hierover hoeft niet veel meer gezegd te worden.
Even een korte herhaling.
Als ik door geloof Gods geest ontvangen heb, zal ik mij actief (moeten) overgeven.
De heilige geest zal de woorden vormen, terwijl ík ga spreken.
Ikzelf zal daarvoor actief mijn lippen en stembanden moeten gaan gebruiken.
Van de leerlingen staat in de Bijbel:
… zíj begonnen te spreken, zoals de geest het hun gaf uit te spreken (zie Handelingen 2:4).
Jij spreekt dus actief, jij gebruikt je mond actief, Gods geest vormt de taal.

In de derde plaats: onkunde in verband met een mogelijk ‘duivelse’ taal.
Hierdoor komt er een angst, een terughoudendheid.
Maar er staat geen enkele waarschuwing in de Bijbel in die richting.
God geeft uitsluitend goede dingen aan zijn kinderen.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond (Hebreeën 11:6).

En Openbaring 22:17 zegt:
De geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.’
Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft …
Hiermee doelt Jezus op de geest die zij die in Hem geloven zullen ontvangen …
(zie Johannes 7:38 en 39).

Wil jij ook levend, genezend water (door jou heen) laten stromen in jouw omgeving?
De werkingen van Gods geest, vanuit jouw binnenste?
Tot welzijn van jezelf en je naaste?