Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Geestelijke talen als voorbede

We zagen al dat de heilige geest ons te hulp komt in ons bidden tot God en ook in ons bidden voor andere mensen en bepaalde situaties.
In Romeinen 8:26 en 27 staat:
En op dezelfde manier komt de geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Gods geest pleit voor onszelf, maar ook voor (andere) heiligen.

Wat een rijke mogelijkheid voor het lichaam van Christus om toch het ‘medeleven en het medelijden’ mogelijk te maken in het overbruggen van fysieke afstand, door de werkingen van de heilige geest.
Deze geest inspireert ons tot hulp aan en ondersteuning van de ander.
Riemer de Graaf herinnert zich een moment dat hij en zijn vrouw bijzonder door de heilige geest gedrongen werden om te bidden.
Ze wisten niet waarvoor en waarom.
Ze gaven zich over aan de inspiratie van de geest en baden langere tijd in geestelijke talen.
Er was een duidelijke ervaring van grote strijd en de Heer bepaalde hen bij de zendeling met wie ze in verbinding stonden.
Later bleek dat God in diezelfde tijd een geweldig wonder van bewaring had bewerkt, in een acute noodsituatie!

Toen ze zelf op zendingsreizen waren in veel delen van Europa en daarbuiten, hebben ze meerdere keren ‘gebruik gemaakt’ van deze door God gegeven mogelijkheid tot voorbede.
Soms waren de angsten, het gevaar en de strijd bijzonder groot.
Ze riepen de Heer dan aan om zijn hulp en gebedshulp.
Ze noteerden de tijden.
Bij het thuiskomen in Holland bleek steeds weer dat gemeenten en vrienden in de strijd ingeschakeld waren door de inspiratie-uiting van de heilige geest: het bidden in geestelijke talen.
Soms werden deze vrienden in de nacht door de Heer gewekt om voorbede in geestelijke talen te doen.

Ja, God weet wat Hij doet!
Paulus zegt tegen de gemeente in Efeze (Efeziërs 1:18,19) en daardoor ook tegen ons, dat hij bidt, dat de ogen van hun en ons hart (innerlijke mens) open mogen gaan, zodat zij en wij zullen zien welke hoop wij mogen hebben, nadat God ons geroepen heeft;
hoe rijk de heerlijkheid is van onze erfenis;
hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven
.
Dat is het helemaal!
Het is voor ieder van ons meer dan de moeite (…) waard om de heilige geest te ontvangen!