Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Hoe weet ik nu dat ik mag profeteren?

Een aantal korte adviezen kunnen voldoende zijn, nu we deze inspiratie-uitingen hebben besproken.
Laat je hart altijd gericht zijn op de opbouw van de gemeente, met daarbij als stimulans en drijfveer de liefde van God die door zijn heilige geest in je innerlijk is uitgestort.
Romeinen 5:5:
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is.
Laat de liefde van God dus altijd centraal staan in je leven en inzet in en voor de gemeente.
Verlang intens (maar wel ontspannen) naar de doorwerking van de uitingen van zijn geest, streef ernaar.
Let op het initiatief tot inspiratie door God; als de Heer dringt, volg zijn aanwijzing dan op, open je mond vol vrijmoedigheid en begin te spreken.
Als de Heer je een openbaring geeft, spreek die dan uit en geef haar zo door.
Luister naar de stem van de Heer in je hart; vraag en verwacht een aanwijzing van Hem om zelf het initiatief te nemen.
… streef ernaar te profeteren … (zie 1 KorintiĆ«rs 14:39).