Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Inspiratie-uitingen

Hierbij horen:
a. geestelijke talen;
b. uitleg van geestelijke talen;
c. profetie.
Deze groep heeft een bijzonder kenmerk.
Deze gaven werken namelijk door inspiratie van de heilige geest.
Deze uitingen zijn ons gegeven om ons te laten delen in het spreken van God.
Door de inwerking van zijn geest spreek ik de gedachten van God uit.

Deze uitingen hebben een tweevoudig karakter.
Zowel Hij die inspireert als hij die geïnspireerd wordt, is actief bij het tot stand komen van inspiratie.
In een voorbeeld wordt dit misschien duidelijker.
Een kunstenaar is voor het maken van zijn werkstuk afhankelijk van inspiratie.
We weten dat transpiratie een groot deel van inspiratie is.
De kunstenaar kan tot inspiratie komen als hij ‘de geest krijgt’.
Dan ‘overweldigt’ hem deze inspiratie, hij is in bepaald opzicht ‘passief’.

Maar het is ook heel goed mogelijk dat hijzelf naar inspiratie toewerkt.
Hij gaat aan het werk, richt zich op zijn werkstuk, hanteert zijn gereedschap en gaat aan de slag.
Ook zo ontstaat vaak inspiratie.
Het is dus mogelijk dat hij:
a) inspiratie krijgt
of
b) naar inspiratie toewerkt.

Bij de inspiratie-uitingen van de heilige geest zien we hetzelfde.
a) de persoon, die gedoopt is in de heilige geest, ontvangt door het initiatief van God inspiratie!
De Heer dringt aan!
De gelovige hoeft zich er dan alleen maar aan over te geven.
b) de persoon, die gedoopt is in de geest van God, neemt zelf, in gemeenschap met de Heer, initiatief om tot inspiratie te komen.
Hij spreekt met de Heer en hij gelooft in de actieve werking van de heilige geest in hem.
Door het geloof laat hij de ‘stromen van levend water’ uit zijn binnenste vloeien.
Hij opent zijn mond en gaat spreken, zodat Gods geest de inspiratie-uiting kan bewerken.

Het een en ander wordt zeker (nog) duidelijker bij de bespreking van de verschillende inspiratie-uitingen.
Dit tweede aspect van de inspiratie ligt ons vaak gevoelsmatig minder goed.
We zijn dan misschien bang hierdoor de heilige geest te ‘kleineren’.
Daarom alvast een paar uitspraken van Paulus vooraf:
ik zal bidden met mijn geest (zie 1 Korintiërs 14:15);
ik zal lofzingen met mijn geest;
… profetie naar de mate van ons geloof (zie Romeinen 12:7).