Geest van God

4. Inspiratie-uitingen

Uitleg van geestelijke talen

Deze gave is de tweede in de groep van de inspiratie-uitingen en ook hier is dus hét kenmerk: inspiratie!
We begrepen al dat dit inhoudt:
God inspireert vanuit zijn initiatief;
God inspireert vanuit mijn initiatief.
Door deze gave wordt de inhoud van het in ‘talen gesprokene’ aan de gemeente uitgelegd.
Let wel, het gaat hierbij niet om een aangeleerde talenkennis, maar om openbaring door Gods geest van wat er ‘in talen’ gesproken is.

God dringt er (liefdevol) bij je op aan; dus je spreekt uit wat zijn geest wil gaan zeggen.
Je vraagt en handelt in geloof, onder leiding van zijn geest; dan gaat de geest inspireren.
Deze uiting ‘uitleg van geestelijke talen’ is heel erg nauw verbonden met de gave van het spreken van geestelijke talen.
In de samenkomsten van de gemeente hoort de laatste gave altijd samen te gaan met de eerstgenoemde.

Uitleg van geestelijke talen.
Het is niet: gedachten lezen.
Het heeft niets te maken met enige menselijke en al helemaal niet met occulte bekwaamheid;

Het is niet: psychologische analyse;

Het is niet: een begaafdheid om ingewikkelde of onduidelijke uitspraken uit de Bijbel te kunnen uitleggen;

Het is niet: een letterlijke vertaling van wat in een andere taal gesproken is (hoewel dit incidenteel wel voorkomt);

Het is niet: de bekwaamheid van ‘tolk’ zijn; dit is immers een puur menselijke vaardigheid die door studie wordt verkregen.

Uitleg van geestelijke talen.

Het is wel: de bovennatuurlijke uiting van de heilige geest, waardoor hij ons laat weergeven wat de kern of de betekenis is van de boodschap die zojuist in de geestesuiting van het spreken van geestelijke talen is gegeven;

Het is wel: het ter plekke uitspreken van woorden die vooraf niet bekend zijn, onder de inspiratie van de heilige geest (tenzij deze uiting functioneert in samenhang met bijvoorbeeld een woord van kennis);

Het is wel: in vertrouwen (geloof) opzien naar de Heer voor de inspiratie om de uitleg te kunnen uitspreken.