Geest van God

Introductie

Bij alle ontwikkelingen in gemeente en maatschappij willen wij als christenen niet ‘alleen maar’ standhouden, maar óók geestelijk groeien en (zo) satan en zijn demonen overwinnen.
Onze eigen geest is daarvoor niet sterk genoeg en daarom biedt God ons hierbij de hulp en ondersteuning van zijn eigen (heilige) geest.

Gods geest is niet een aparte persoon, maar de geest van God zelf, zijn persoonlijkheid en kracht.
Zie ook de toelichting bij Openbaring 1:16-18:
Johannes heeft vaak gezien dat Jezus zijn handen op mensen legde om hen te genezen of te bevrijden van demonen.
De rechterhand van God is dus het symbool van de kracht en de werking van zijn heilige geest.
Door Gods woord worden de gedachten van God voor ons herkenbaar en door zijn arm, vinger, geest of rechterhand worden ze gerealiseerd.
Hieruit blijkt dat de geest van God niet een (onder)deel van de ‘Godheid’ is, maar in feite God zelf die zich op diverse manieren manifesteert.

Gods geest is de persoonlijkheid van God de Vader en daardoor ook zijn scheppende en herstellende kracht.
Dat de geest van God ‘heilig’ genoemd wordt, wil zeggen dat hij gericht is op de heling van de gelovige mens, op zijn herstel naar geest, ziel en lichaam.
En dat herstel gaat door totdat deze mens gelijkvormig is geworden aan de mens Jezus Christus, die het Goddelijke niveau bereikt heeft.
Hij is de Heer, de kurios, die bezig is het plan van God volledig uit te werken, samen met zijn gemeente, in deze laatste periode van het herstel.
Dit is het einddoel van ons geloof: de realisatie van het plan van God.

De onderstaande studie gaat over het ontvangen van de Goddelijke geest, over zijn begaafdheden en vrucht, maar ook over de tegenwerking van satan.
Deze studie is een bewerking van het boekje ‘Dynamische kracht door de doop in de Heilige Geest’ van Riemer de Graaf.

Er zijn in de tekst diverse links geplaatst waardoor u snel meer informatie kunt vinden op een van de ‘satelliet’-sites.