Geestelijk denken

Jezus roept de gelovigen op om de dingen te zoeken die ‘boven’ zijn, dus die van de geestelijke wereld.
Aardse en zichtbare (religieuze) zaken leiden van God en zijn plan met ons af.
Maar voor het zoeken van de geestelijke dingen, die van het koninkrijk van God, is geestelijk inzicht nodig.
Vergelijkingen van Jezus, om ons dit inzicht te geven, worden hier uitgelegd.

Inhoud