Geestelijk denken

4. De vergelijking van de zuurdesem (het zuurdeeg)

De betekenis van zuurdesem

Wat is zuurdesem?
In letterlijke zin wordt het woord gebruikt voor het middel waarmee men deeg laat rijzen, namelijk het overblijfsel van oud brooddeeg dat men heeft laten verzuren.
Daardoor is dit iets heel anders dan de moderne bakkersgist.
Maar een desembrood hoeft beslist niet ‘zuur’ te zijn.
Dat is een hardnekkig misverstand.
Daarom is desem eigenlijk een betere benaming dan zuurdesem.
De betekenis van beide woorden is hetzelfde en ze worden dan ook doorelkaar gebruikt.
In overdrachtelijke of figuurlijke betekenis is het woord in de Bijbel een beeld van de huichelachtigheid of de leer van de Farizeeën en anderen (zie bijvoorbeeld Matteüs 16:6-12).
Paulus heeft het in 1 Korintiërs 5:6-8 over ‘ongezuurde’ broden van reinheid en waarheid.