Geestelijk denken

4. De vergelijking van de zuurdesem (het zuurdeeg)

De verklaring van de zuurdesem

We hebben duidelijk gemaakt wat de oude, misleidende zuurdesem is waarvoor we moeten oppassen en wat de nieuwe zuurdesem betekent waarmee we doortrokken moeten worden.
We gaan nu terug naar de vergelijking waarmee we begonnen zijn.
Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met een zuurdesem die door een vrouw in drie maten meel gemengd wordt totdat dit helemaal doordesemd is.

De Heer neemt een heel eenvoudig beeld uit het alledaagse leven van een gezin.
Hij is niet van plan de betekenis te verklaren van feesten uit het oude verbond.
Wij hebben dit wel gedaan om een paar dwalingen te weerleggen.
Nee, Jezus heeft het alleen over de doorwerking van het evangelie van het koninkrijk van God.
Hij wijst op het kleine begin en op het grootse einde.

De zuurdesem die wordt gebruikt is maar een kleine hoeveelheid in vergelijking met de drie maten meel, wat ongeveer gelijk is aan tweeënveertig liter.
Dit is ongeveer vier emmers vol, het voedsel voor een grote familie.
Zoals de Mensenzoon in een vorige vergelijking de zaaier is, zo zien we Hem hier uitgebeeld als een huisvrouw die de zuurdesem in het meel doet.

Deze desem is het beeld van het woord van God, het evangelie van het koninkrijk van de hemel.
Ook hiervan kan gezegd worden:
Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied (Jesaja 55:11).
Het zijn de leerlingen van Jezus die in het begin doortrokken worden met deze gedachten over of visie op het rijk van God.
Aan hen worden de verborgen zaken of de geheimen van het koninkrijk van de hemel het eerst bekendgemaakt (zie Matteüs 13:11).
Als zij deze in zich opgenomen hebben, vormen zij zo zelf weer een hoeveelheid zuurdesem waarmee verder gewerkt kan worden.
Ze beginnen hiermee in Jeruzalem, Judea en Samaria en daarna gaan ze over de hele wereld met dit evangelie (zie Handelingen 1:8).

Deze verschuiving van betekenis in het beeld vinden we ook in de vergelijking van het onkruid tussen de tarwe.
Eerst wordt het goede graan als het evangelie van het koninkrijk van God voorgesteld en later lezen we dat het goede zaad de zonen van dit koninkrijk zijn.

Als een christen helemaal doortrokken is met de gedachten van God en gedoopt is in en vervuld wordt met zijn heilige geest, is hij als een zuurdesem om ook anderen met deze nieuwe gedachtenwereld bekend te maken en te vullen.
Zo zullen alle mensen die geloof (zijn gaan) hechten aan het plan van God, zijn uiteindelijke doel met ons, de volmaakte mens, bereiken.