Geestelijk denken

4. De vergelijking van de zuurdesem (het zuurdeeg)

Doorwerking van zuurdesem

Hij vertelde hun een andere vergelijking:
Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was
(Matteüs 13:33, zie ook Lucas 13:20 en 21).

De vergelijking van de zuurdesem sluit zowel in Matteüs 13:33 als in Lucas 13:20 en 21 aan bij die van het mosterdzaadje.
Het verbindingswoord ‘opnieuw’ in Lucas geeft aan dat Jezus in zijn toespraak dezelfde gedachtengang blijft volgen en dat beide vergelijkingen bij elkaar horen.
Ook deze parabel heeft, net als de voorgaande, betrekking op de lichtzijde van het koninkrijk van de hemel, namelijk het koninkrijk van God.

In beide beelden wordt de tegenstelling geschetst tussen het kleine begin en de luister of de grootsheid van het einde, de voltooiing.
Zoals het zeer kleine mosterdzaadje uitgroeit tot een boom, zo dijt meel enorm uit door het gistingsproces van een heel klein beetje zuurdesem.
Het gaat om een innerlijke kracht die het goede uitwerkt en die alles doet groeien en doortrekt, zodat het doel van God met de mens, de volmaaktheid, bereikt wordt.

Het gaat hier dus niet om een negatief proces dat het kwade uitwerkt en dat dus ongunstig is voor de mens, zoals sommige mensen beweren.
Volgens Lucas wordt bedoeld dat het koninkrijk van God zich in de onzichtbare wereld (in ons innerlijk) uitbreidt en tot volheid komt.