Geestelijk denken

Inleiding

Niet de hele Bijbel is het woord van God, maar in dit boek kunnen we wél lezen wat dit woord inhoudt en hoe we de bedoeling ervan kunnen realiseren in ons eigen leven.
Een woord is een uitgesproken gedachte en Gods ultieme woord is wat Hij zegt in Genesis 1:26:
Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.
Zoals we weten, gaat het met Adam niet goed, hij komt ten val door misleiding.
Met Jezus Christus als de tweede Adam breekt vele jaren later een nieuwe tijd aan, die van het koninkrijk van de hemel.
De gelovige leeft vanaf dan niet meer vanuit het zichtbare, maar hij krijgt inzicht in de geestelijke wereld, waarin hij wordt begeleid door de geest van God.
Jezus opent deze nieuwe dimensie voor ons door het uitleggen ervan door middel van vergelijkingen.
Met deze kennis kunnen we ons richten op de realisatie van het plan van God met ons, zoals hierboven is aangegeven.
Adam heeft geen inzicht in deze wereld, hij is aardsgericht (gebleven) en zo kan hij niet onderscheiden wie zijn vijand is en wat zijn tactiek is.
Jezus zegt dat de gedachten van satan óns niet onbekend zijn en zo kunnen wij deze vijand overwinnen en ons ontwikkelen tot mensen die op God lijken.
Zo worden wij openbaar als zonen van God.