Geestelijk Israël

Het plan van God kent een lang ontwikkelingstraject.
De oorzaak hiervan is dat satan ‘de hiel van de vrouw vermorzeld’ heeft, dus haar belemmerd heeft in haar voortgang.
De vrouw staat hier voor de mensen met wie God in gemeenschap leeft en die Hij dus kan inspireren met zijn gedachten.
Alleen zij zijn inzetbaar om het plan van God te realiseren, b.v. door als zonen van God openbaar te worden.
Hierbij speelt bij welk aards volk je hoort, geen enkele rol.

Inhoud