Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

2 Timoteüs

2 Timoteüs 2:10,11

… daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.

Wíj zijn de uitverkorenen.
De uitverkorenen, dat zijn alle mensen die dat zelf willen zijn, krijgen herstel en eeuwige heerlijkheid.
Zij zullen dan moeten kiezen voor Jezus Christus, dus zullen ze mensen moeten worden als Hij, vol van de geest van God, vol van genade en waarheid.
Die heerlijkheid is niet tijdelijk, niet van deze aarde, maar zij is eeuwig en blijvend, omdat het een geestelijke zaak is.
Het natuurlijke is tijdelijk, het geestelijke is eeuwig.
Het natuurlijke volk van de Joden hoort bij het tijdelijke, het geestelijke volk van God is eeuwig.
Waar kiezen we voor?