Geestelijk Israël

Alleen geestelijk te verklaren teksten

Marcus

Marcus 3:35

Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zus en moeder.

Ieder die de wil van God doet is familie van Jezus, dus ook nageslacht van God.
Niet een natuurlijke afstamming of etniciteit is van belang, maar of men een nieuwe schepping, een zoon van God is.
Iedereen die streeft naar de realisatie van Gods plan in zijn leven (= Gods wil doen), hoort bij het geestelijke volk van God: de gemeente van Jezus Christus.

Marcus 13:27

Dan zal Hij zijn engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Gods streven is om hen die geloven in zijn plan, uit alle volken van alle tijden en plaatsen samen te voegen tot één nieuw volk: de gemeente van Jezus Christus.
Niemand hoeft hiervan uitgezonderd te zijn: elk die wil mag komen, zowel Jood als heiden, er is geen verschil.