Geestelijk Israël

Een gemeente van overwinnaars

Jezus belooft aan hem of haar die overwint in de geestelijke strijd:

… zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat
Openbaring 2:7

… zal van de tweede dood geen schade ondervinden
Openbaring 2:11

… zal Ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt
Openbaring 2:17

… en Mij navolgt tot het einde, zal Ik macht geven over alle volken
Openbaring 2:26

… aan hem zal Ik de morgenster geven
Openbaring 2:28

… zal zich ook in het wit kleden.
Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen
Openbaring 3:5

… maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God.
Daar zal hij voor altijd blijven staan.
Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen en ook mijn eigen nieuwe naam
Openbaring 3:12

… zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ikzelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit
Openbaring 3:21

… komen al deze dingen toe.
Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind (zoon) zijn.
Openbaring 21:7