Geestelijk Israël

Fundament van de gemeente

Die gemeente bestaat uit de gelovigen uit alle volken van alle tijden en plaatsen, die het fundament van het geloof in hun leven gelegd hebben en die ernaar streven gelijkvormig te worden aan Jezus Christus.

Dit fundament (zie Hebreeën 6:1 en 2) bestaat uit: