Geestelijk Israël

Geestelijk of natuurlijk volk

Er is voor God nu (in geestelijk opzicht) geen verschil tussen Jood en Griek, tussen Israël en de andere volken.

Samen vormen de gelovigen die gedoopt zijn in de heilige geest van God en die hiermee steeds verder vervuld worden, het geestelijke lichaam van Jezus Christus, zijn gemeente.

God heeft geen afzonderlijk plan met een natuurlijk (Joods) volk, maar door middel van de gemeente wordt Gods wijsheid (zijn plan, zie onder andere 1 Korintiërs 2:7) in al haar schakeringen (veelkleurigheid) nu bekendgemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen (zie Efeziërs 3:10).
Deze gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen (vervangingstheorie), maar zij is het geestelijke lichaam van Christus dat bestaat uit gelovigen uit alle volken van alle tijden die met Gods geest vervuld zijn, dus inclusief de gelovige (christen-) Joden.

In het onderstaande wordt uitgelegd dat het evangelie geestelijk bedoeld is en dat we geen natuurlijk, bijna geheel ongelovig en zeker onchristelijk volk in het Midden-Oosten als Gods uitverkoren volk mogen zien.
Trouwens het overgrote deel van de Joden woont niet eens in deze regio (zie Wikipedia).

Deze stelling wordt onderbouwd met de toelichting op de onderstaande teksten; dit is slechts een deel van de in aanmerking komende Bijbelgedeelten.
In het hoofdstuk ‘De betekenis van de gemeente in Gods plan’ vindt u een ruimere opsomming van teksten die mede aangeven dat de gemeente van Jezus Christus het geestelijke volk is waardoor God in deze tijd (‘nu’) zijn schepping gaat herstellen.
Voor een diepgaande, geestelijke en logische studie over dit laatste mogen we u verwijzen naar de site Openbaring.