Geestelijk Israël

Inleiding

De gemeente is het geestelijke Israël, dit is het volk van God in de periode van het nieuwe testament.

Laten we kijken wat de Bijbel zélf hierover zegt en geen bedenksels van mensen volgen!

Als we het nieuwe testament grondig doorlezen zien we nergens dat God (nog) een apart plan heeft met het natuurlijke volk Israël, of welk ander aards volk dan ook!

Ook in het oude testament bestond het ‘echte’ volk van God slechts uit het ‘overschot’ of de ‘rest’ en nooit uit het hele volk van de Joden.
Die rest waren zij ‘die hun knieën niet voor de Baäl gebogen hadden’, die dus nog steeds met God leefden en geen afgoden dienden.
God kan immers geen contact hebben met mensen die dat niet met Hem willen hebben, Hij dringt zich niet aan hen op.
Dus wie zonder God leeft, hoort op zich al niet bij zijn volk, ook al is hij of zij van geboorte een Jood.

En wat eveneens erg belangrijk is: ook de profetieën uit het OT zijn bestemd voor het geestelijke volk van God in het NT, de gemeente van Jezus Christus.
Daarover kunnen we verderop meer lezen.

Wie zich in religieus opzicht nog met het aardse en grotendeels ongelovige volk Israël bezighoudt, zit dus duidelijk op een dwaalspoor en verspilt zijn tijd en energie hieraan!

Het herstelplan van God wordt in deze (laatste) tijd uitgevoerd door Jezus Christus, samen met zijn gemeente.

Op deze site komt heel vaak het onderwerp ‘doop in en vervulling met Gods geest’ aan de orde.
Veel nuttige en belangrijke informatie hierover kunt u vinden op de site ‘Geest van God’.