Openbaring

Openbaring 1:14-15
De heerlijkheid van Jezus

Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
Zijn voeten gloeiden als brons in een oven.
Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s.

Het nu hoofd van Hem en de haren witte [als] wol witte, als sneeuw; en de ogen van Hem als (een) vlam van vuur; en de voeten van Hem gelijkend op koperbrons als in (een) oven [brandende/gelouterd] en de stem van Hem als (het) geluid van wateren vele.

De witte kleur van hoofd en haren doet, evenals het goud, denken aan zuiverheid en puurheid.
Ook geeft de kleur een hoge leeftijd aan, dat wil zeggen dat God al van ver voor de schepping van hemel en aarde van plan geweest is deze mens te creëren.
Over hem, de mens, zoals God die bedoelt, staat in 1 Petrus 1:20:
Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen en nu is Hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van jullie.
In onze ogen duurt de uitwerking van het plan van God misschien wel erg lang, maar ondanks dat kunnen we er zeker van zijn dat het volledig uitgevoerd zal worden.

Zijn ogen zijn als een vlammend vuur of een vuurvlam; dit wijst op de kracht en het licht van zijn wezen dat vol is van Gods geest.
Zijn voeten zijn als gloeiend brons (voornamelijk koper), uitbeelding van de macht om zijn vijanden, satan en zijn demonen, te verpletteren.
Zijn stem is het geluid van zijn machtig woord, waardoor alle tegenstemmen worden weggevaagd.
Met andere woorden: de waarheid van God zal elke leugen van mis- en verleiding en intimidatie door satan tenietdoen.