Openbaring

Openbaring 1:19
Ontwikkeling van de eindtijd

Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.

Schrijf [dan] welke (dingen) je ziet en welke (dingen) zijn en welke (dingen) zullen [gebeuren] na deze (dingen).

In zijn evangelie schrijft Johannes:
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het woord dat leven is (1 Johannes 1:1).
Nu moet hij opschrijven wat hij ziet, gezien heeft en wat er gaat gebeuren in de geestelijke wereld.
Hij ziet alles in een visioen, dus gaat het nu niet meer over zichtbare zaken.
In het bovenstaande is al beschreven wat hij ziet: de zeven gouden luchters, de mens Jezus in zijn luister, het dubbelsnijdend scherp zwaard en de zeven sterren.
Later zal hij nog meer gaan zien, maar bovenal zal hij beschrijven hoe de oorspronkelijk goed begonnen gemeente is verworden tot de grote schijngemeente.
Ze krijgt als naam Babylon.
Dit is de stad die in grote geestelijke verwarring verkeert en vol is van afgoderij en geweld.

De naam Babylon (of Babel) is een Griekse verbastering van het Akkadische Bāb-Ilim, wat betekent ‘de Poort van God’.