Openbaring

Openbaring 1:3
De tijd is nabij

Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt.
Want de tijd is nabij.

Zalig de voorlezende en de luisterende naar de woorden van de profetie en (de) bewarenden de in haar geschreven (dingen) de want tijd (is) dichtbij.

De Openbaring is een zeer belangrijk boek.
Door de woorden in dit vers wordt het direct erkend als het woord van God, want Jezus zegt in Lucas 11:28:
Gelukkig (zalig of volmaakt -geestelijk- gelukkig) zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.
Dit boek wordt in de gemeenten voorgelezen, want niet alle mensen in de tijd van Johannes konden lezen.
Maar men moet deze woorden niet alleen lezen of aanhoren, maar ze ook ter harte nemen en ernaar gaan handelen, dus ervan uit gaan leven.

Gods woord eeuwenlang een gesloten boek

Het begin van de uitwerking van deze woorden staat er in de dagen van Johannes al aan te komen.
Voor veel gelovigen is dit boek eeuwenlang gesloten gebleven, zelfs tot nu toe.
Dit komt doordat zij de gaven van de geest van God (zie 1 Korintiërs 12 en 14 en Geest van God) kwijtgeraakt zijn, geen visioenen krijgen en (daardoor) de strijd en de overwinning in de geestelijke wereld niet kennen.

Het begin en het eind van het boek komen overeen.
Het eerste en het laatste hoofdstuk vormen als het ware een lijst of kader waarbinnen de profetieën en de visioenen over de gemeente geplaatst zijn.
Zo staat er in (het laatste) hoofdstuk, 22:7:
Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Vergelijk hiermee ook vers 1:8:
Ik ben de alfa en de omega zegt God, de Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige, en 22:13:
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.