Openbaring

Openbaring 1:6
Geestelijke koningen en priesters

… die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

En Hij heeft gemaakt ons koningen en priesters voor God en voor (de) Vader van Hem; aan Hem (zij) de heerlijkheid en de kracht tot in de eeuwen van de eeuwen. Amen.

Geestelijke koningen en priesters

We kunnen door het werk van Jezus functioneren als koningen en priesters.
Als koningen in de zin van heersen over de demonen en als priesters door tussenpersoon te zijn tussen God en mensen.
Door de doop in de geest van God worden wij hiervoor ‘gezalfd’, dat wil zeggen: we krijgen hiervoor van Jezus de volmacht en ook de mogelijkheden tot uitvoering.
De kracht, de liefde en de wijsheid van God vullen ons leven steeds meer en zo kunnen wij, net als Jezus, actief in de geestelijke wereld optreden.
Zo elimineren wij de invloed van de demonen uit het leven van mensen, die vooral bestaat uit ziekte, verslaving, misleiding, verleiding, zonde en allerlei andere vormen van kwaad en ellende.

Volmacht aan Jezus Christus

Jezus heeft van de Vader de volmacht gekregen om zo uitwerking te geven aan het herstelplan van God.
Zoals Hij zegt in Lucas 10:22:
Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Het woord ‘toevertrouwd’ kan ook vertaald worden met overgedragen, overgegeven.
Verder zegt Jezus dat Hij ons laat delen in de grootheid die God Hem gegeven heeft.
Jezus is de doper in de geest van God en aan Hem komt dus alle eer en macht toe, passend bij een Koning als Hij.

Het is ons grote verlangen om in ons eigen leven hiervan steeds meer te gaan ervaren, om zo samen met Jezus een onlosmakelijke eenheid te vormen.
Tot in eeuwigheid!
Amen wil zeggen: dit zal zeker gebeuren, het is volstrekt geen
fata morgana,
maar het zal uitmonden in een
metamorfose!