Openbaring

Openbaring 1:8
Alfa en omega, oorsprong en doel

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Ik ben de Alfa en de Omega, Begin en Einde, zegt de Heer, de Zijnde en de (gene die) Was en de Komende, de Almachtige.

De alfa en de omega zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet, symbool van het begin en het einde, de oorsprong en de voltooiing van alle dingen.
God de Vader is de oorsprong en ook het doel van de schepping.
Maar Hij heeft het herstelplan om dit doel te bereiken in handen gegeven van Jezus, samen met zijn gemeente.
Daarom zegt Jezus dat Hij de eerste en de laatste is van de nieuwe schepping.
Jezus is de mens zoals God zich die vanaf het begin van de schepping heeft voorgesteld.
En Hij zal ook de schepping tot volmaaktheid brengen, dat wil zeggen dat uiteindelijk God alles zal zijn in allen.
Ook in Openbaring 22:13 zegt Jezus dat Hij de alfa en de omega is en dat Hij binnenkort zal komen, in gezelschap van zijn ‘loon’ (= de volmaakte gemeente) om iedereen te belonen naar zijn daden.
Deze daden of ‘werken’ bestaan uit hetzelfde wat Jezus op aarde heeft gedaan: bekendmaken van het koninkrijk van God en herstellen van de mens naar geest, ziel en lichaam.

God de Vader is de ‘Ik ben die Ik ben’ en Hij komt, dat wil zeggen: Hij wordt via Jezus en zijn gemeente zichtbaar in de hele schepping.
Hij is de Almachtige, omdat niets van wat in dit boek beschreven staat, buiten Hem omgaat, maar zich uitsluitend door zijn macht ontwikkelt.