Openbaring

Openbaring 11:19
Jezus zichtbaar in zijn gemeente

Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond.
Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

En werd geopend de tempel van God in de hemel en werd gezien de ark van het verbond van Hem in de tempel van Hem; en er ontstonden bliksemschichten en stemmen en donderslagen en (een) aardbeving en hagel grote.

Geen aardse tempel meer

Als Johannes zijn boek over de laatste tijd schrijft, is de tempel in Jeruzalem al verwoest.
Maar de apostel heeft al lang met de afspiegeling of de voorafschaduwing en dus met het verouderde gebroken (zie Hebreeën 8:5).
De echte tempel is het geestelijke huis van God en dit bevindt zich in de hemel, dus in de onzichtbare wereld.
Deze tempel gaat nu open en de ark van het verbond wordt zichtbaar in zijn tempel.
Het beeld is duidelijk.
De ark van het verbond, Jezus Christus, wordt zichtbaar in zijn tempel, de gemeente die vervuld is met de luister van God.
Als Jezus komt, wordt Hij verheerlijkt in zijn heiligen en met verbazing herkent de wereld Hem in alle mensen die zijn gaan geloven, en wel in dit plan van God! (zie 2 Tessalonicenzen 1:10 NBG).

Aan de andere kant zijn er bliksemstralen, stemmen, donderslagen, (een) aardbeving en zware hagel die de symbolen zijn van de verschijnselen die de zeven laatste plagen over de aardsgerichte kerk inluiden.
De duistere krachten in de geestelijke wereld komen in actie, in reactie op de toenemende openbaring van Gods licht in de gemeente.
De schijngemeente schudt op haar grondvesten, want de aanvallen van de demonen op haar zijn hevig en zwaar.