Openbaring

Openbaring 12:18
Valse wonderen en tekenen

Hij ging op het strand bij de zee staan.

En ik stond op het zand van de zee.

De draak heeft de gemeente niet kunnen verleiden en misleiden door bij haar onzuivere en perverse verlangens op te wekken.
Nu staat hij op de scheiding tussen de aarde en de zee.
De zee is het beeld van het geestelijke leven van de natuurlijk gerichte mens.
In haar diepten vinden we de afgrond, het rijk van de dood, dus waar de dood de scepter zwaait.
Hierin zinken de geesten en de zielen van de mensen als ze bij het sterven van hun natuurlijke leven losgemaakt worden en niet verbonden zijn met Jezus Christus.

In de strijd die satan nu gaat ontketenen, zullen de demonen uit die afgrond opgeroepen worden om de mensen rechtstreeks in hun geest aan te vallen.
Het rijk van de antichrist is occult en het werkt met valse, dus schijntekenen en -wonderen.
Wat nu volgt herinnert ons aan de gebeurtenissen na het blazen van de vijfde bazuin in Openbaring 9.