Openbaring

Openbaring 16:13-14
Opname van de gemeente

Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers.
Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

En ik zag uit de mond/bek van de draak en uit de mond/bek van het beest en uit de mond van de valse profeet, geesten drie onreine gelijkend op kikkers.
Zij zijn namelijk geesten van demonen doende tekenen (tot het) uitgaan over de koningen van de aarde en van de bewoonde wereld hele, (tot het) verzamelen hen tot (de) oorlog [oorlog] van dag die de grote van God de Almachtige.

Paulus zegt in Efeziërs 6:11-12:
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

In onze strijd tegen de onzichtbare machten die de oorzaak zijn van zonde, ziekte, misleiding, verleiding, geweld, intimidatie, gebondenheid en dood, kunnen we alleen overwinnen als we in Gods heilige geest gedoopt en er verder mee vervuld zijn.
Onze menselijke geest alléén kan geen effectieve of absolute overwinning behalen.

Gemeente opgenomen

Ook de gemeente van de antichrist kent een ‘vol zijn met de geest’, namelijk de totale doorwerking van de onzuivere demonen in haar leden.
Door dit merkteken van het beest kan zij in de geestelijke wereld met veel kracht het plan van God (de volmaakte gemeente) tijdelijk weerstaan.
Zij kan haar hiel vermorzelen (zie Genesis 3:15), haar belemmeren in haar geestelijke groei naar de volwassenheid, naar de mens zoals God bedoelt.
De zonen van God vormen daarom het voorwerp van haat van de antichristelijke gemeente.
Als zij in een ‘ondeelbaar ogenblik’ weggenomen worden, is de gemeente van Jezus Christus van de invloed van de zichtbare wereld losgemaakt; dit is de opname van de gemeente.
Als de zesde engel zijn schaal leeggiet, is de tijd aangebroken dat de antichristelijke gemeente haar demonische volwassenheid bereikt.
Zij wordt nu in haar strijd tegen Christus en zijn gemeente geïnspireerd om een laatste krachtsinspanning te doen.

Hoogste graad van occultisme

Het strijdtoneel speelt zich nu alleen nog af in de geestelijke wereld.
Als zij (de antichristelijke gemeente) de gemeente van Jezus Christus volledig wil imiteren en (zo) elimineren, dan zal dat alleen bereikt kunnen worden door een geestelijke strijd.
Daarom zien we in deze tijd een mobilisatie van alle duistere geestelijke krachten voor een totale oorlog.
Het occultisme, het werken met verborgen krachten uit het rijk van de duisternis, zal tot zijn hoogste graad opgevoerd worden.
Een fatale leugen zal op aarde, in de aardsgerichte gemeente, verkondigd, geloofd en gemanifesteerd worden.
Deze misleiding komt rechtstreeks uit het wezen van satan, waarbij hij zich niet meer vermomt als een engel van het licht (zie 2 Korintiërs 11:14), maar openlijk laat zien wie hij werkelijk is.

De draak, het beest en de schijnprofeet zijn de imitators van de Vader, zijn geest en de Zoon.
De draak is de duivel, de vader of inspirator van de leugen.
Het beest is de geest van de antichrist aan wie de draak al zijn macht en kracht geeft.
De schijnprofeet is de antichrist.
Zoals Jezus Christus de profeet van de waarheid is, zo is de antichrist de profeet van de leugen en de dwaling.

Uit de bek van de draak, uit die van het beest en uit de mond van de antichrist komen drie vuile geesten.
Johannes ziet ze als glibberige, weerzinwekkende kikkers.
Dat zij uit deze bekken of monden komen, wijst op een afschuwelijke dwaling, de slechtste die ooit op aarde bekendgemaakt en geloofd is, namelijk dat de duisternis sterker is dan het licht!
De draak zelf werkt mee door enorme (schijn)tekenen en -wonderen via de leden van zijn gemeente die zich openstellen voor zijn invloed.

In 2 Tessalonicenzen 2:11-12 zegt Paulus in dit verband:
Daarom treft God hen met verblinding (grondtekst: dwaling), zodat ze dwalen en de leugen geloven.
Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar geniet van onrecht, worden veroordeeld.
Ze worden niet willekeurig slachtoffer van de duisternis, maar ze zoeken er bewust contact mee, ze stellen zich bewust open voor leugen en demonische inspiratie.
Zo worden hun krachten gebundeld voor de definitieve en laatste oorlog in de geestelijke wereld.
Maar wannéér deze plaatsvindt, wordt niet door de draak en de zijnen bepaald, maar door de almachtige God!