Openbaring

Openbaring 16:3
Bewust kiezen voor de duisternis

De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee.
Het water werd bloed, als het bloed van een dode en alle wezens die in zee leefden kwamen om.

En de tweede engel goot uit de schaal van hem in de zee en (er) ontstond/werd bloed als van (een) dode en elke ziel levende stierf in de zee.

In 8:8 kunnen we zien dat de zee het beeld is van het geestelijke leven van de mensen, dat onder de macht van de duisternis ligt.
En wel in het bijzonder onder die van de dood (de afgrond).

Bewuste keuze

Bij de tweede bazuin valt een enorme macht in de zee en beschadigt (verbrandt) het geestelijke leven van de mensen.
Een groot deel van hen wordt een volkomen prooi van de duistere demonen.
Ze zijn geestelijk totaal afgeschreven en onbereikbaar geworden voor het evangelie.
Ook voor deze mensen geldt dat ze niet meer kúnnen geloven omdat hun ogen verblind zijn en hun hart verhard (versteend) is.
Johannes 12:40:
Hij heeft hun ogen verblind
en hun hart gesloten,
anders zouden zij met hun ogen zien
en met hun hart begrijpen,
zij zouden zich omkeren
en Ik zou hen genezen.

Dat komt doordat ze zelf bewust gekozen hebben voor de duisternis.

Het bloed wijst erop dat men alleen nog bezig is met een uiterlijke religie waaruit het geestelijke leven volkomen verdwenen is.
Ze staan niet meer in verbinding met de Bron van het leven, maar ze zijn onderworpen aan de macht van de dood.
Ze zijn geestelijk dan ook dood, hun denkwereld is daarmee compleet verweven.
Romeinen 8:6 (ged.):
Want de gezindheid (wat men in gedachten heeft) van het vlees (de natuurlijk gerichte mens) is de dood …

Bij het leeggieten van de tweede schaal wordt de hele zee als bloed van een dode.
Alles wat nog aan Godgericht geestelijk leven over is, verdwijnt.
Want het religieuze leven van de antichrist is verbonden met en gewijd aan de dood en het voert naar het eeuwige verderf.