Openbaring

Openbaring 17:13-14
De duivelse imitatie

Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest.
Ze binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen.
Want het Lam is de hoogste Heer en Koning en wie Hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.

Dezen één mening hebben en de kracht en de macht van henzelf aan het beest zullen zij doorgeven.
Dezen met het Lam zullen oorlog voeren en het Lam zal overwinnen hen, want Heer van (de) heren is Hij en Koning van (de) koningen en de (zijnden) met Hem, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen.

Zoals de gemeente van de laatste tijd één zal zijn, zo is ook haar duivelse imitatie dat.
De tien horens zijn geesten uit het rijk van de dood, die samenwerken met de geest van de antichrist.
Zij staan met hun macht en gezag in zijn dienst.
De schijnreligies en de politieke ideologieën ondersteunen het rijk van de antichrist, in wie het beest geïncorporeerd of belichaamd is.
Ze zijn samen één in hun vijandige gerichtheid tegen het Lam en zijn gemeente.

In de slag bij het hemelse Harmagedon worden met de antichrist ook deze onzichtbare paladijnen overwonnen door de strijdkrachten van het Lam, de gemeente van Christus.
Daniël 7:27 geeft aan wat er dan gebeurt:
Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God.
Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.

Het woord Lam in onze tekst geeft aan dat de schuld van de gelovigen totaal weggedaan is door het offer van Jezus aan het kruis.
Zij zijn volmaakt rechtvaardigen geworden.
Dit hoort bij het fundament van de gemeente van Jezus Christus.
Het Lam is de hoogste Heer en Koning, in de grondtekst staat: de Heer van de heren en de Koning van de koningen.
Het Lam is de Heer van de heren, want zijn volk heeft zijn geestelijke niveau bereikt.
Het Lam is Koning omdat aan Hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is.
Hij is de Koning van de koningen, want dit ‘koninklijke priestergeslacht’ (zie 1 Petrus 2:9) volgt Hem op witte paarden, dat is: ook zij worden, net als Jezus Christus, gedragen door de (kracht en de liefde van de) heilige geest van God.
Deze koninklijke legers worden gevormd door hen die geroepen zijn door Gods majesteit en wonderbaarlijke kracht (zie 2 Petrus 1:3).

Zij hebben God gehoorzaamd en ze hebben zich bij Hem gevoegd.
Ze zijn opnieuw geboren en ze horen nu bij hen die uitgekozen zijn om mee te werken aan het verder realiseren van het plan van God: de voltooiing van de gemeente van Jezus Christus.
Ze zijn opnieuw geboren omdat ze tot inkeer gekomen zijn en zijn gaan geloven in het plan van God.
Ze zijn vernieuwd in hun denkwereld.
Vanuit hun geloof in Gods plan hebben ze geleefd, gewerkt en zijn ze hersteld.
En hebben ze zich door de kracht, de liefde en de wijsheid van Gods geest ontwikkeld tot het evenbeeld van Jezus Christus.