Openbaring

Openbaring 17:17-18
Geen macht hebben in de geestelijke wereld

Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt.
De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.

Want God heeft gegeven in de harten van hen (te) doen de mening van Hem en (te) doen één mening en (te) geven het koninkrijk van hen aan het beest, tot voleindigd zijn de uitspraken van God.
En de vrouw die u hebt gezien, is de stad de grote, de hebbende (het) koningschap over de koningen van de aarde.

Als deze stad ondergaat, is de scheiding tussen het echte volk van God en hen die gemeenschap met leugen en ongerechtigheid zoeken, voltooid.
Dan zijn de uitspraken van God en de profetieën over de verwoesting van Babylon uitgekomen, want:
De dag van de Heer breekt aan,
meedogenloos, grimmig,
in brandende toorn.
Het land zal in een woestenij veranderen,
de zondaars die er wonen verdelgt Hij
(Jesaja 13:9).
Want demonen hebben de macht over mensen die zondigen.
Heel Jesaja 13 gaat over de ondergang van dit Babylon.

Vele eeuwen voor haar ondergang wordt Johannes erbij bepaald hoe groot deze metropolis is.
Ze heeft geen macht in de geestelijke wereld om daar de demonen te onderwerpen en daar de macht van God te vestigen, maar ze hoort bij de aarde.
Babylon is verbonden met de koningen van de aarde, met de groten van cultuur, wetenschap en religie, met hen die het maatschappelijke, religieuze en politieke leven beheersen.
Babylon is zeer groot.
Deze ontrouwe gemeente heeft vele miljoenen aanhangers.

De wereldse machthebbers hebben in alle eeuwen belangrijke plaatsen in deze gemeente bezet.
Egoïstische hebzucht, jaloerse gierigheid en pronkzucht (zie 1 Johannes 2:16) worden in haar gevonden.
Dus kan ze geen mensen redden, bevrijden en herstellen.
Ze is niet vol (geworden) van de geest van God en ze mist daardoor de vreugde, de vrede, de rechtvaardigheid en de kracht van het koninkrijk van God.
In Babylon eert men God met de mond, maar het innerlijk van zijn leden staat los van Hem.
De grote stad Babylon is het symbool van de verwarring, van de schizofrene levenshouding, van de vermenging van waarheid en leugen, het werkterrein van mens en satan.