Openbaring

Openbaring 17:4
De gruwelijke daden van de kerk (-geschiedenis)

Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels.
In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden …

En de vrouw de bekleed zijnde met purper en met scharlaken en verguld zijnde met goud en met gesteente kostbaar en met parels, hebbende (een) gouden beker in de hand van haar, vol met gruwelen en onreinheid van (de) hoererij van haar.

Zoeken wat in de wereld is

Purper en scharlaken zijn afbeeldingen van zichtbare aardse macht en invloed.
Dit zijn de kleuren van de gewaden van de vroegere vorsten.
Wat de aardse kant betreft, ontbreekt het de overspel plegende gemeente dus niet aan rijkdom.
Zij verzamelt geen geestelijke rijkdom, maar aardse.
Haar religieuze groeperingen verbinden zich met de aardse machthebbers, met de wereldse cultuur en met alles wat groot(s) en indrukwekkend in deze wereld is.

Ze bouwt machtige kathedralen die de mensheid imponeren en die nu duizenden toeristen trekken.
Haar leiders zijn geen eenvoudige vissers uit het Galilea van de heidenen, die door de Heer zelf onderwezen zijn.
Neen zij zijn kopstukken van de wetenschap met titels, predicaten en onderscheidingen, ook van aardse regeringen.

Naar 1 Johannes 2:16:
Zij zoekt alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht.
En dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

De hoer is bang dat ze in de woestijn omkomt en daarom heeft ze zich verbonden met wereldse macht, aanzien, politiek, geld, handel en wereldgeesten.

In haar hand houdt ze een gouden beker, maar de vrucht van Gods heilige geest kunnen we er niet in vinden.
Matteüs 23:25:
Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.
De schijngemeente heeft zich afgegeven met allerlei andere machten en wat uit deze gemeenschap ontstaat, bestaat uit gruwelijkheden en liederlijke wandaden.
Haar beker is er vol van, de historie bewijst het.
Kerkhistorie …!