Openbaring

Openbaring 18:22
Uiterlijke pracht en religieus sentiment

De klank van lier en zang, bazuin en fluit
zal in jou voorgoed verstommen,
de bedrijvigheid van ieder ambacht
zal in jou voorgoed stilvallen.
Het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken,

En geluid van lierzangers en van musici/zangers en van fluitspelers en van bazuinblazers geenszins wordt gehoord in u meer en elke handwerksman van elke kunst geenszins wordt gevonden in u meer en geluid van (een) molen geenszins wordt gehoord in u meer.

Opnieuw worden we eraan herinnerd hoe groot de weelderigheid en de uiterlijke pracht en praal van Babylon zijn.
Uitdrukkelijk wordt geconstateerd dat veel kunstbeoefenaars geholpen hebben Babylon groot en beroemd te maken.
Het geluid van de molen herinnert ons aan de bloem en de tarwe die tot voedsel verwerkt worden (zie ook vers 13).
In Babylon worden veel soorten voedsel aan de gelovigen aangeboden, dat wil zeggen: er zijn veel visies, theologieën, leerstellingen en dergelijke.
Ze hebben alle één ding gemeenschappelijk: geen enkele ervan draagt bij aan de realisatie van het plan van God!

Ook is er de muziek met de kerkkoren, de massale en extatische aanbidding, het oorstrelende geluid van orgels en andere instrumenten die de sfeer verhogen, het gevoel strelen en religieuze ontroering veroorzaken.
Dit alles hoort bij uiterlijke godsdienst en het heeft geen enkele geestelijke waarde.
Het voegt niets toe aan de realisatie van het plan van God: het zichtbaar worden van de zonen van God, die de verziekte en verworden schepping gaan herstellen.
Deze uiterlijke religie is nu voorbij, zij wordt niet meer gehoord en gezien!