Openbaring

Openbaring 19:19
Occulte contacten leggen

Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.

En ik zag het beest en de koningen van de aarde en de legers van hen, verzameld zijnde (om te) maken oorlog met de Zittende op het paard en met het leger van Hem.

De oorlog in de geestelijke wereld bereikt nu zijn hoogtepunt.
Het beest heeft door de antichrist alle tegenkrachten verzameld om in de onzichtbare wereld binnen te dringen en daar slag te leveren.
Tegenover zich vinden zij het woord van God en zijn ruiters die volledig kunnen functioneren in deze onzichtbare dimensie omdat hun geestelijke lichamen aan de wetten van Gods geest gehoorzamen.
Want zij zijn al opgestaan of in een ‘ondeelbaar ogenblik’ getransformeerd van een natuurlijk in een geestelijk mens.
Zo hebben zij hun opstandingslichaam (zie onder andere 14:14) verkregen.
Daarom zal het leger van de antichrist zich van de aarde moeten losmaken.
Om slag te leveren, moet hun innerlijke mens hun sterfelijke lichaam verlaten.
Hier vinden we dus de grootste spiritistische seance van alle tijden en plaatsen onder leiding van de antichrist.

Zijn gemeente is een door en door occulte kerk.
Wat de echte gemeente bereikt door het gebruik van de geestelijke gaven en de geestelijke wapenrusting, imiteert het hoofd van de antichristelijke gemeente dit.
Zo brengt hij door toverij en het gebruik van middelen zijn volgelingen in geestvervoering.
Het is bekend dat occultisme altijd gebruik maakt van zichtbare en hoorbare middelen om in de onzichtbare wereld contacten te leggen.
We kunnen denken aan: wichelroede, kristallen bol, planchetten, aardstralenkastjes, pendels, toverringen, spreuken, mantra’s, draaiende schijven, magische formules, heiligenbeelden (in feite: afgodsbeelden), meditatie en andere ‘methoden’ die op vooral oosterse religies zijn gebaseerd, enzovoort.

De antichrist zal deze magie op een ‘wetenschappelijke’ manier perfectioneren.
De komst van de wetteloze mens is het werk van satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,
en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden.
Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard
(2 Tessalonicenzen 2:9-10).
En:
Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.
Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld
(2 Tessalonicenzen 2:11-12).

In 16:13-14 zien we dat drie geesten van demonen als kikkers uit de bek van de draak, uit die van het beest en uit de mond van de valse profeet komen.
Deze geesten doen de volgelingen van de antichrist in hun leugen geloven om hen te verzamelen bij Harmagedon.
Door zich op één ogenblik samen in dit paranormale avontuur te storten, vertrouwen zij er volkomen op de hemelse legers van Christus te kunnen overwinnen.
Op bevel van de antichrist kan iedereen op wie het merkteken van het beest is aangebracht, op een bepaald moment met zijn zogenaamde astraallichaam uittreden.

Dan zal het gaan:
Autoriteit tegen autoriteit,
Waarheid tegenover leugen,
Naam tegenover naam,
Christus tegenover antichrist,
Gods geest tegenover het beest uit de afgrond.
Pas dan verschijnt hij (de wetteloze mens) – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst (2 Tessalonicenzen 2:8).

Wat een gigantische worsteling lijkt te worden, wordt nu snel en effectief beëindigd.
Jezus en zijn gemeente bezitten immers de volmaakte wapenrusting:

Daardoor hebben satan en zijn demonen geen enkele grip op hen en verdwijnen ze zo snel als duisternis wijkt voor licht.
Licht doet duisternis altijd in ‘een oogwenk’ verdwijnen, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke.
Omgekeerd heeft duisternis geen macht over licht.
Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 14:30: … want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij.