Openbaring

Openbaring 19:3
Het zicht op Gods plan verliezen

Opnieuw zeiden ze: Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.

En (een) tweede (keer) hebben zij gezegd: halleluja.
En de rook van haar stijgt op tot in de eeuwen van de eeuwen.

Tot vier keer toe klinkt in dit hoofdstuk het ‘halleluja’, dat wil zeggen: loof de Heer!
Nu komt duidelijk aan het licht wie de echte zonen van God zijn.
Uit dit halleluja kunnen we opmaken dat de echte gemeente Babylon nooit heeft geaccepteerd en met deze hoer nooit gemeenschap heeft gehad.
Babylon, de schijngemeente, is dé vijand van het volk van God.
Een geestelijke eenheid of een compromis met deze stad van dwalingen en zonden is nooit mogelijk geweest.
De gemeente van Jezus Christus ervaart het als een bevrijding als de verwarring opgehouden is en zij brengt daarvoor lof aan haar Heer.
Het gaat hier dus over de ondergang van de schijnkerk die steeds het epitheton ornans (versierend bijvoeglijk naamwoord) ‘christelijk’ gedragen heeft en die claimt de Heer van de gemeente toe te behoren.

De antichristelijke gemeente is géén schijnkerk, maar zij openbaart openlijk het wezen van het beest.
Deze kerk ontstaat als de echte zonen van God uit Babylon getrokken zijn.
Babylon, de kerk van de verwarring, wordt volledig een prooi van het vuur: de demonen.
Zij wordt voor altijd prijsgegeven.

Ik heb Sodom, Gomorra en de naburige steden verwoest,
Ik liet daar niemand meer wonen
– spreekt de Heer.
Zo zal er niemand meer wonen in Babel,
geen mens zal er nog verblijven
(Jeremia 50:40).
De rook doet denken aan de verstikkende bijwerking van het vuur.
Babylon kan nooit meer herleven, want het leven dat niet door het vuur vernietigd wordt, wordt voor altijd door de rook verstikt.
Wie niet rechtstreeks gedemoniseerd wordt, zal door de veelheid aan dwalingen het zicht op God en zijn plan totaal verliezen.
Wie in Babylon achterblijft en toch op een of andere manier, zoals vroeger, de Heer met een gedeeld hart wil dienen, zal ervaren dat dit een onmogelijkheid is.
De beïnvloeding door de geest van de antichrist is zo sterk, dat alle leven uit en met God wordt afgesneden.