Openbaring

Openbaring 19:8
De rechtvaardige daden van de heiligen

Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.
Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

En (het) werd gegeven haar dat zij bekleed wordt met fijn linnen zuiver en blinkend, het want fijne linnen de rechtvaardige daden zijn van de heiligen.

De gemeente wordt ingeschakeld om de schepping nu verder te herstellen.
Dat zij voor deze prachtige taak toegerust is, blijkt uit het feit dat zij zuivere, stralende linnen kleren draagt.
De heiligen hebben zich op aarde laten zien als zonen van God die voor elk goed doel (van God) volledig zijn toegerust.
Wat zij aan daden voor en door God verrichten vormt de draden waaruit hun kleren geweven zijn.
Deze kleding geeft de eeuwige grootte en statuur van hun opstandingsmens aan.
Wie veel gerechtigheid heeft getoond, draagt een groot kleed en schittert als een ster van de eerste orde.

De gelovigen door wie God weinig van zijn luister (of: grootsheid of majesteit) heeft kunnen laten zien in hun aardse bestaan, hebben een klein(er) kleed en dus een ‘mindere’ statuur.
leder krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn of haar leven heeft gedaan, of het nu goed of slecht is (zie 2 Korintiƫrs 5:10).