Openbaring

Openbaring 19:9
Wie zijn de echte gelukkigen?

Toen zei hij tegen mij: Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.
En hij vervolgde: Wat God hier zegt is betrouwbaar.

En hij zegt tot mij: schrijf: zalig (zijn) de tot de maaltijd van de bruiloft van het Lam geroepen zijnden, en hij zegt tot mij: deze de woorden waarachtige zijn van God.

De engel die hier spreekt, is de engel van de Heer.
Van hem wordt gezegd:
Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten (zie 22:16).
Deze hemelse boodschapper zegt tegen Johannes om op te schrijven dat zij die voor het bruiloftsmaal uitgenodigd worden, volmaakt (geestelijk) gelukkig of zalig zijn.

Van de genodigden die in het duizendjarige rijk nog op aarde leven, kunnen we zeggen dat zij in een werkelijk gezegende tijd leven.
Het herstel is voor hen binnen bereik gekomen en ieder mens kan er een beroep op doen.
Want de grote verleider is gebonden en gevangengenomen, terwijl de zonen van God in het openbaar optreden en herstel brengen aan alle mensen.
Zij volgen hiermee hun grote voorbeeld, Jezus Christus, want van Hem wordt gezegd:
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal (Matteüs 9:35).

Voor iedereen is dus bevrijding en genezing binnen handbereik.
Jezus wijst tijdens zijn bediening op verschillende categorieën mensen voor wie het oude verbond geen herstel heeft kunnen brengen.
De Heer noemt hen volmaakt (geestelijk) gelukkig of zalig omdat de Mensenzoon ook voor hen de mogelijkheid brengt om te herstellen.
Gelukkig wie nederig van hart zijn,
gelukkig de treurenden,
gelukkig de zachtmoedigen,
gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
gelukkig de barmhartigen,
gelukkig wie zuiver van hart zijn,
gelukkig de vredestichters
(zie Matteüs 5:3-9).
Zo kan de hele mensheid, wereldwijd, gered en hersteld worden en de luister van God zien en ervaren door de zonen van God.
Iedereen wordt uitgenodigd en God zegent de hele mensheid door deze invitatie voor het feest.
Door te zeggen: Wat God hier zegt is betrouwbaar, wordt benadrukt dat het inschakelen van de overwinnende heiligen om het koninkrijk van God te voltooien, van eeuwigheid aan vastligt in het onveranderlijke plan van God.